Odpady zielone

Ilustracja do artykułu zielone.jpg

Odpady zielone to nadające się do kompostowania:
- skoszona trawa,
- zgrabione liście,
- pocięte gałęzie,
- chwasty.

Odbierane są zgodnie z harmonogramem lub dostarczane własnym transportem do PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Prawidłowe przygotowanie odpadów zielonych od odbioru:

1. Odbierane będą po przygotowaniu przez właściciela nieruchomości do załadunku w workach stanowiących własność właścicieli nieruchomości lub w postaci związanych pakietów z zastrzeżeniem, że długość pakietu nie przekracza 1,5 m i wagi 25 kg.

2. Worki z odpadami zbieranymi selektywnie można wystawić przed posesję w dniu wywozu.

3. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić pracownikom firmy wywozowej (operatorowi) swobodny dostęp do odpowiednio przygotowanych odpadów, tak aby można było je przekazać bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.

Powrót na początek strony