Deklaracje na odbiór odpadów

Sprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Departament Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku przy ul. Kamiennej 17.

Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. W poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. W poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.
Bezpośrednie numery telefonów do Referatu Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego:
85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94  
85 869 65 95
85 869 65 97.
Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego.
Kontakt e-mail: odpadyoplata@bialystok.pl
Bezpośrednie telefony do Referatu:
85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 869 71 82
85 869 73 29
85 869 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

----------

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdują się w linku poniżej:

https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-zamieszkale-.html

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdują się w linku poniżej:

https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-niezamieszkale.html

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości mieszanych (tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych) znajdują się w linku poniżej:

https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-o-charakterze-mieszanym-.html

Powrót na początek strony