Stawki i opłaty za odbiór odpadów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 lutego 2015 r.

Nieruchomości zamieszkałe

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

9 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

21 zł/m-c

Powyżej 80m2

29 zł/m-c

 

2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

23,00 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

42,00 zł/m-c

Powyżej 80m2

54,00 zł/m-c

 

Nieruchomości niezamieszkałe

1. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik o określonej pojemności

Stawka opłaty- odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny

pojemność 0,08 m3

8,00 zł

pojemność
powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3

12,00 zł

pojemność
powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3

16,00 zł

pojemność
powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3

49,00 zł

pojemność
powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3

77,00 zł

pojemność
powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3

231,00 zł

pojemność
powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3

385,00 zł

pojemność
powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3

539,00 zł

pojemność
powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3

769,00 zł

pojemność
powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3

923,00 zł

pojemność
powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3

1 077,00 zł

pojemność
powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3

1 231,00 zł

Prasokontener o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3

1 320,00 zł

Prasokontener o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3

1 505,00 zł

Prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3

1 817,00 zł

 

2. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

Pojemnik o określonej pojemności

 

Stawka opłaty

pojemność 0,08 m3

14,00 zł

pojemność
powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3

21,00 zł

pojemność
powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3

29,00 zł

pojemność
powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3

87,00 zł

pojemność
powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3

137,00 zł

pojemność
powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3

407,00 zł

pojemność
powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3

679,00 zł

pojemność
powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3

950,00 zł

pojemność
powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3

1 358,00 zł

pojemność
powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3

1 629,00 zł

pojemność
powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3

1 901,00 zł

pojemność
powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3

2 172,00 zł

Prasokontener o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3

2 330,00 zł

Prasokontener o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3

2 656,00 zł

Prasokontener o pojemności powyżej 14,00 m3

3 207,00 zł

 

W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

Powrót na początek strony