Stawki i opłaty za odbiór odpadów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 marca 2020 r.


Nieruchomości zamieszkałe

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

16 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

36 zł/m-c

Powyżej 80m2

45 zł/m-c

 

2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

32,00 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

72,00 zł/m-c

Powyżej 80m2

90,00 zł/m-c

 

Nieruchomości niezamieszkałe

1. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik/worek
o określonej pojemności

Stawka opłaty - odbiór odpadów komunalnych
w sposób selektywny

worek
0,08 m3

5,00 zł

worek
0,12 m3

7,00 zł

pojemnik
0,08 m3

3,90 zł

pojemnik
0,12 m3

5,90 zł

pojemnik
0,24 m3

10,00 zł

pojemnik
0,70 m3

30,00 zł

pojemnik
1,10 m3

47,00 zł

pojemność
7,00 m3

329,00 zł

pojemnik
10,00 m3

469,00 zł

pojemnik typu prasokontener
12,00 m3

590,00 zł

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

689,00 zł

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

738,00 zł

 

2. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

Pojemnik o określonej pojemności

Stawka opłaty - odbiór odpadów komunalnych w sposób nieselektywny

worek
0,08 m3

10,00 zł

worek
0,12 m3

14,00 zł

pojemnik
0,08 m3

7,80 zł

pojemnik
0,12 m3

11,80 zł

pojemnik
0,24 m3

20,00 zł

pojemnik
0,70 m3

60,00 zł

pojemnik
1,10 m3

94,00 zł

pojemność
7,00 m3

658,00 zł

pojemnik
10,00 m3

938,00 zł

pojemnik typu prasokontener
12,00 m3

1180,00 zł

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

1378,00 zł

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

1476,00 zł

 

W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

Powrót na początek strony