Rusza cykl lekcji na temat zasad segregacji odpadów w Białymstoku

Cykl lekcji ekologicznych dotyczących nowych zasad segregacji odpadów komunalnych rusza od 8 listopada 2018 r. w Białymstoku. Już od dziś placówki oświatowe z terenu miasta mogą zgłaszać się do nas i zamawiać organizację zajęć, na których będziemy uczyć jak w praktyce segregować śmieci w swoich domach.

Ilustracja do artykułu lekcja_segregacji_aktualnosc.jpg

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów  wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska. z 1 lipca 2017 r. rozszerzające zakres segregacji oraz ujednolicające jej zasady w całym kraju. W Białymstoku nowe zasady zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 r. Mieszkańcy mają obowiązek  wyrzucać śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania.

LEKCJE SEGREGACJI

Do udziału w lekcjach mogą zgłaszać się przedszkola (sześciolatki), szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe (np. licea, technika, szkoły zawodowe), których placówki mają siedzibę na terenie Miasta Białegostoku. Dopuszcza się też udział innych placówek oświatowo-wychowawczych (świetlice, kluby, itp.) z terenu Miasta Białystok.

Lekcje będą odbywały się w okresie od 8 listopada 2018 r. do 14 czerwca 2019 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA PLACÓWKI

Warunkiem zgłoszenia placówki do organizacji lekcji edukacyjnej jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa i podpisanie go przez osobę odpowiedzialną (nauczyciela lub wychowawcę) oraz dyrektora placówki, a następnie dostarczenie pocztą  elektroniczną (skan w formacie PDF) do spółki LECH organizującej zajęcia na adres e-mail: i.burzynska@lech.net.pl.

Szczegółowy Regulamin oraz wzór formularza zgłloszeniowego znajdują się w załącznikach poniżej.

Ewentualne uwagi i pytania dotyczące lekcji prosimy kierować do Organizatora na adres e-mail: redakcja@lech.net.pl.

Powrót na początek strony