Rusza akcja zbiórki baterii Bez stresu dla środowiska 2020

Zapraszamy do udziału w akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii. Na zgłoszenia czekamy do 14 października. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja 2020 r.

Ilustracja do artykułu bezstresu2020.jpg

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

Honorowy Patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W akcji mogą uczestniczyć placówki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 1 do 14 października 2019 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w dwóch kategoriach:
- Ekoszkoła
- Ekoprzedszkole.

Regulamin wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie poniżej.JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Warunkiem przystąpienia do Akcji Edukacyjnej :
- jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zgodą na publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych (Załącznik nr 1 i 2 do regulaminu),
- podpisanie Formularza Uczestnictwa przez dyrektora placówki,
- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu w/w dokumentów w formacie PDF do organizatora na adres mailowy baterie@lech.net.pl.

Wzór formularza wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej.

KTO WYGRA KONKURS?

Tytuł EKOSZKOŁY / EKOPRZEDSZKOLA może otrzymać placówka, która zbierze największą ilość baterii w kilogramach w przeliczeniu na liczbę uczniów/przedszkolaków danej jednostki oświatowej, podaną w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do regulaminu).

Wyniki akcji zostaną opublikowane na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl  29 maja 2020 r.

Powrót na początek strony