Przekazanie odpadów w PSZOK wraz z oświadczeniem

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ZUOK Hryniewicze będą pobierane oświadczenia na okoliczność miejsca wytworzenia odpadów komunalnych.

Ilustracja do artykułu pszokoswiadczenie.jpg

Przy dostarczeniu odpadów komunalnych do PSZOK w Hryniewiczach, trzeba będzie przekazać wypełnione oświadczenie o miejscu wytworzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych.   

W związku z obowiązkiem przedkładania oświadczeń o miejscu wytwarzania odpadów komunalnych, nie ma konieczności przedkładania pełnomocnictw udzielanych transportującym odpady komunalne do PSZOK w Hryniewiczach.  

Wzór oświadczenia o miejscu wytworzenia odpadów >>

Powrót na początek strony