Nowe umowy na odbiór odpadów komunalnych

W dniu 30 czerwca skończył się termin obowiązywania umów dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych w naszym mieście.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Od 1 lipca 2022 do końca czerwca 2023 odpady będą odbierane w oparciu o nowe umowy. System został zorganizowany w taki sposób, aby zmiana ta z punktu widzenia mieszkańców nie była w ogóle zauważalna, a tym samym kłopotliwa. We wszystkich sektorach usługę odbioru odpadów będą świadczyć te same firmy, co dotychczas, nie będzie też zmiany harmonogramu odbioru ani wymiany pojemników. Czyli wszystko pozostanie po staremu.

Dla przypomnienia informujemy, że firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zadba o sprawny odbiór odpadów w sektorach - I, III, i IV, firma KOMA Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w sektorze II, firma PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce w sektorze V, a firma Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk z siedzibą w Łomży w sektorze VI. Wymienione przedsiębiorstwa będą również świadczyły usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Białegostoku w poszczególnych sektorach.

Ceny za odbiór i transport odpadów komunalnych od 1 lipca 2022 r. nie wzrosną, a nawet w kilku sektorach będą nieznacznie niższe.

Dzięki właściwej organizacji zarządzania i nadzorowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście, za który jest odpowiedzialny Departament Gospodarki Komunalnej UM, oraz odważne inwestycje w nowoczesne i wydajne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych koszty ponoszone w ramach odbioru i transportu odpadów komunalnych, ich zagospodarowania i edukacji ekologicznej są stabilne i pokrywane w całości z opłat wnoszonych przez mieszkańców, które są jednymi z najniższych w Polsce.

Powrót na początek strony