Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 3. edycji konkursu wiedzy ekologicznej „Nasz Białystok Jest Eko”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: laptop, tablet i kamera sportowa.

Ilustracja do artykułu konkurs20lutego.jpg

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z Białegostoku. Każda szkoła ponadpodstawowa biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły i wyłonienia swoich reprezentantów, którzy będą reprezentować placówkę podczas etapu miejskiego konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2018 r.


Etap szkolny

Zgodnie z Regulaminem, szkoła przystępująca do udziału w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 1 do Regulaminu) i przesłania go do Organizatora do dnia 09.03.2018 r.  Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Organizator przygotowuje zestaw materiałów pomocnych do przeprowadzenia etapu szkolnego eliminacji konkursu.

Szkoła przystępująca do konkursu w dniu 16.03.2018r. przeprowadza w oparciu o dostarczone przez Organizatora materiały (test jednokrotnego wyboru – max 40 pytań) eliminacje szkolne. Po zakończonym etapie szkolnym, szkoła przesyła wypełnione testy do siedziby jednostki organizacyjnej Organizatora - PUHP "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku, 15-021 Białystok ul. Kamienna 17.

Finalistami etapu szkolnego są uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia na etapie szkolnym.

Etap miejski i finał

O dokładnym terminie i miejscu finału zgłoszone placówki zostaną powiadomione telefonicznie bądź drogą e-mailową do 04.04.2018 roku. Finał miejski konkursu odbędzie się w dniu 20.04.2018r. na terenie Białegostoku w godzinach 11.00 – 14.00. Uczestnicy finału miejskiego będą wypełniać test jednokrotnego wyboru (maks. 50 pytań) opracowany przez Organizatora.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie nastąpi w dniu 11.05.2018r.   

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się do pobrania poniżej.

Powrót na początek strony