Coraz lepsze efekty selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku

Coraz więcej odpadów komunalnych z Białegostoku jest odzyskiwana i przekazywana do ponownego wykorzystania. W 2017 roku osiągnęliśmy poziom dwa razy lepszy niż wymagany prawem.

Ilustracja do artykułu odzysk_26032018b.jpg

Spółka LECH podsumowała efekty selektywnej zbiórki w Białymstoku w 2017 r. i realizacji unijnych wymogów dotyczących odzysku surowców oraz składowania odpadów. Wyniki są bardzo dobre. W przypadku recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, osiągnięty został poziom 42,69 %. Był więc dwa razy wyższy niż wymagany przez przepisy. Poziomy te z każdym rokiem są coraz bardziej wyśrubowane. W 2018 r. wymagany poziom będzie wynosić 30 %, w 2019 - 40 %, a w 2020 - 50 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. wynosił 77,02% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 45%).

Znacznie ograniczyliśmy też poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Według wymagań w 2017 r. należało ten poziom zmniejszyć do 45 %, a w 2020 r. do 35 %. W Białymstoku już w 2017 r. ten poziom ograniczyliśmy 5,83 %.

Powrót na początek strony