Poziomy odzysku i recyklingu odpadów w Białymstoku

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz o poziomie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2021 roku, miasta Białystok.

Ilustracja do artykułu poziomy_odzysku.jpg

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2021 roku wyniósł  0,02 % (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 35%).

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2021 roku wyniósł 22,77% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem - 20%).

3. Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w 2021 roku wyniósł 1,74% (dopuszczalny poziom składowania 30% w latach 2025-2029).

Powrót na początek strony