Formularz zgłoszeniowy do zwiedzania ZUOK w Hryniewiczach

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę zapoznać się z regulaminem wycieczek (wraz z załącznikami), zasadami bhp i p.poż. obowiązującymi na terenie ZUOK w Hryniewiczach oraz z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dokumenty dostępne są na stronie Zwiedzanie ZUOK w Hryniewiczach: http://odpady.bialystok.pl/pl/edukacja_i_wyc/zwiedzaniezuokh/

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy oczekiwać na kontakt ze strony pracownika PUHP "LECH" w celu ustalenia terminu wycieczki.
Powrót na początek strony