Rozpoczyna się akcja zbiórki baterii "Bez stresu dla środowiska"

Zapraszamy do udziału w akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii. Na zgłoszenia czekamy do końca listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2019 r.

Ilustracja do artykułu obrazek_stron_baterie.jpg

Baterie to odpady niebezpieczne, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Dlatego nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do specjalistycznych firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok kompleksowym systemem gospodarki odapdami komunalnymi w mieście.

W akcji mogą uczestniczyć jednostki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 29 października do 30 listopada 2018 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
- Ekoszkoła / Ekoprzedszkole
- Ekoklasa / Ekogrupa
- Ekouczeń / Ekoprzedszkolak.

Warunkiem przystąpienia do Akcji Zbiórki Baterii:
-  jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1 do regulaminu) bądź w przypadku  udziału w klasyfikacji EKOKLASY / EKOGRUPY wypełnienie  Formularza Uczestnictwa wraz z (Załącznikiem nr 2 do regulaminu)
- podpisanie Formularza uczestnictwa oraz ewentualnie Załącznika nr 2 przez Dyrektora jednostki,
- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu  w/w dokumentów w formacie PDF do organizatora na adres mailowy baterie@lech.net.pl.

Regulamin wraz z załącznikami jest do pobrania  na stronie poniżej.

Wyniki Akcji Zbiórki Baterii zostaną opublikowane e na stronie internetowej  www.odpady.bialystok.pl  12 czerwca 2019 r. Wręczenie nagród odbędzie się  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 19 czerwca 2019 r.

Powrót na początek strony